Aanvraag openbaarheid van bestuur

Wil je een bestuursdocument raadplegen of een afschrift krijgen. Vul dan dit aanvraagformulier in.

Je aanvraag tot openbaarmaking zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen worden beantwoord.

Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of wanneer de toetsing aan de uitzonderingsgronden, zoals bepaald in de regelgeving betreffende de openbaarheid van bestuur, moeilijk tijdig uit te voeren zou zijn, kan deze termijn worden verlengd. In dit geval zal je hiervan op de hoogte worden gesteld.

Indien u het mandaat heeft gekregen op het document op te vragen voor iemand anders, gelieve uw gegevens verder in het formulier ook in te vullen.
Enkel invullen indien u het document opvraagt als gemandateerde.
Omschrijving van het document
Omschrijving aangelegenheid waarover het gaat
Motivering van het belang (ENKEL voor informatie van persoonlijke aard)

In samenwerking met District09.