Directieteam

Het directieteam wordt geleid door de zonecommandant. Alle directeurs maken er deel van uit, alsook de leden van de staf.

  • kolonel Wim Van Zele, zonecommandant
  • kapitein Lukas Deschuttere, directeur Operaties
  • majoor Serge Vander Ougstraete, directeur Noodplanning
  • majoor Chryso Van Renterghem, directeur Proactie
  • majoor Yves Pieters, directeur Logistiek
  • majoor Sam Gydé, directeur Dispatch & ICT
  • Heidi Heremans, directeur Preventie
  • Sarah Tavernier, stafcoördinator
  • Marijn Seys, zonesecretaris

 

Wim Van Zele aan het woord

zonecommandant

Onze snel veranderende en complexer wordende maatschappij noodzaakt de brandweer om continu mee te evolueren. De risico’s waar we vandaag voor staan, zijn immers niet te vergelijken met vroeger. Om een geklemd persoon na een ongeluk uit een elektrisch voertuig op een veilige manier te bevrijden moet elke brandweerman heel veel uren vorming training en opleiding volgen.

Geen enkel korps in België is vandaag in staat om op zichzelf aan alle risico’s en opdrachten het hoofd te kunnen bieden. Specialisatie dringt zich hierbij op. Voor de zonevorming werkte elk korps op zijn eiland, waardoor heel veel dubbel werk gedaan werd.

Om alle schakels in de veiligheidsketen op een professionele manier te beheren, zijn veel middelen nodig. Door een schaalvergroting kan men aan kwaliteit winnen op een zo efficiënt mogelijke manier.  

In onze zone zullen in de toekomst 500 beroeps en 500 vrijwilligers complementair samenwerken. Het administratief personeel  zal hen hierbij ondersteunen. De grote verscheidenheid in de zone centrum maakt het tot één van de meest boeiende van België.

De transitie van 8 korpsen naar 1 zone zal een aanpassing van elk personeelslid en burgemeester in de zone vragen. De zone zal ons in staat stellen om de grote uitdagingen waar de brandweer in de toekomst voor staat professioneel aan te pakken en de burger hierbij zo goed mogelijk te dienen.

Andere pagina's onder Context

Lijst zonecollege en zoneraad

Hier kan je de lijsten (agendapunten) raadplegen van het zonecollege en de zoneraad

Zoneraad en zonecollege

Het bestuur van de zone bestaat uit de zoneraad en het zonecollege.

 

In samenwerking met District09.