E-loket voor wespenverdelging

Wespennest

Wespen zijn nuttige dieren. Het gif om een nest te verdelgen, gebruiken we liefst zo weinig mogelijk. Hangt het nest ergens achteraan je tuin waar je zelden komt? Dan kan het geen kwaad. De brandweer zoekt een evenwicht tussen mens en dier. Doe alleen een aanvraag als je meent dat het wespennest grote hinder of gevaar oplevert. Je vindt heel wat informatie in onze wespenfolder.

Aziatische Hoornaar

De brandweer verdelgt enkel nesten van Aziatische hoornaars die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken, zoals bij wespen. Nesten die niet in buurt hangen van mensen en geen hinder veroorzaken moet je melden via www.vespawatch.be. De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor gratis verdelging van deze nesten vanaf 17 augustus tot 15 november. Meer info lees je hier.

Prijs

Een verdelging van een nest wespen of Aziatische hoornaars op privéterrein kost € 40. Een verdelging op openbaar terrein is altijd gratis. Vaak zijn er in je regio ook professionele verdelgers actief.

Wachttijd

In de zomer kan de wachttijd bij de brandweer enkele dagen zijn. Je kan geen afspraak maken voor een verdelging. De verdelging gebeurt door brandweerlieden die op elk moment kunnen opgeroepen worden voor een dringende interventie. Daarom kan de brandweer niet laten weten wanneer ze langskomt. Als je niet thuis bent en we het nest niet kunnen bereiken van buitenaf, dan keren we later terug.

 

In samenwerking met District09.