FAQ DIP-platform

De meest gestelde vragen over het hoe en het waarom van het platform.

ALGEMENE VRAGEN

GEBRUIK VAN HET PLATFORM

TECHNISCHE VRAGEN

 

ALGEMEEN

 • Wat is een interventiedossier?

Een interventiedossier bevat detailinformatie over de site (o.a. toegangen, gevaren, voorzieningen, contactpersonen, ... ) die de brandweer in staat moet stellen snel en efficiënt in te grijpen bij een incident.

 • Wat is een sleutelkluisdossier?

Na de controle van een sleutelkluis zal de brandweer ook steeds een dossier opmaken via het digitale platform. Hierin wordt aangeduid wat de locatie is van de sleutelkluis, hoe de verschillende toegangen geopend kunnen worden, wat de inhoud is van de sleutelkluis, etc. De collega’s van het Tekenbureau voeren hierbij de gegevens in die ze al ter beschikking hebben. Aan de instelling of het bedrijf wordt gevraagd om de reeds ingevoerde gegevens te controleren en/of aan te passen waar nodig.

 • Wat is het DIP-platform?

Met dit softwarepakket kan je zelf een digitaal interventiedossier maken dat automatisch volgens het standaard sjabloon van de brandweerzone opgesteld wordt. Je kan ook vragen stellen over een item aan de brandweer, bijlagen versturen, plannen opmaken of zelf tekenen, pictogrammen toevoegen op plannen, een voorbeelddossier bekijken, enz. Je kan te allen tijde je dossier raadplegen. Je zal ook (meestal jaarlijks) een herinnering krijgen om je gegevens te controleren en eventueel te updaten.

 • Hoe kan ik me aanmelden om een dossier te laten aanmaken?

De brandweer beslist of het zinvol is een interventiedossier op te stellen. Dit kan gebeuren op advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s, etc. Je ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens in te voeren in het digitale platform. 

Indien je (nog) geen uitnodiging kreeg, kan je contact opnemen met  tekenbureau@bwzc.be.

 • Waarom ben ik niet uitgenodigd?

Brandweerzone Centrum gaat gefaseerd te werk bij het opmaken van interventiedossiers in DIP. Bedrijven of instellingen die wettelijk verplicht zijn om een interventiedossier op te stellen en/of waar bijzondere risico’s aanwezig zijn voor mens en omgeving zullen hierbij eerst aangeschreven worden. Ook objecten waarvan de brandweer nog geen informatie van beschikbaar heeft, of waarbij de beschikbare informatie waarschijnlijk niet meer up-to-date is, krijgen een hogere prioriteit. 

De uiteindelijke beslissing of een plan moet worden gemaakt, berust steeds bij de brandweer. Heb je interesse, stuur dan eerst een mail naar tekenbureau@bwzc.be.

 • Ik heb een uitnodiging gekregen, maar wens hier niet op in te gaan.

Indien je geen interventiedossier wenst ter beschikking te stellen aan de brandweer, kan je de uitnodiging weigeren. Dit doe je door de weblink die in de uitnodiging staat te openen, je e-mailadres in te vullen en op “weigeren” te klikken. Houd er evenwel rekening mee dat je in veel gevallen door de wetgever tot medewerking wordt verplicht. 

 • Ik heb een uitnodiging gekregen, maar ben niet de juiste contactpersoon.

Bezorg de uitnodiging aan je collega of medewerker. Met dezelfde code kan deze persoon inloggen. Let op, hiervoor moet deze persoon zijn/haar eigen e-mailadres gebruiken. 

 • Kan ik zelf een interventieplan opstellen, los van de DIP-toepassing?

Werken met de DIP-toepassing heeft de beste garantie voor een volledig, correct en periodiek geactualiseerd dossier. Reeds bestaande dossiers zullen stelselmatig overgedragen worden naar de DIP-toepassing en nieuwe dossiers zullen enkel opgesteld kunnen worden via de toepassing. In afwachting van de uitnodiging om jouw dossier via de toepassing op te stellen, kan je al de nodige 'blanco' plannen voorzien zodat je die makkelijk kunt opladen in de toepassing en de nodige symbolen kunt toevoegen.

 • Waarvoor dient het dossiernummer?

Het dossiernummer wordt enkel intern bij de brandweer gebruikt voor het ordenen van de interventieplannen. Op die manier kunnen dossiers snel teruggevonden en geraadpleegd worden in geval van een interventie. 

Het nummer van het interventiedossier wordt in de software automatisch toegekend. Naast dit nummer draagt het dossier steeds een versienummer en een goedkeuringsdatum, zodat binnen een dossierreeks de laatste versie kan worden geïdentificeerd.

Het is interessant dit nummer bij iedere latere briefwisseling of e-mail-conversatie te vermelden.

GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 • Ik moet een interventieplan invullen maar weet niet goed hoe eraan beginnen.
  • Deze handleiding kan, zeker bij een eerste gebruik van DIP, een handige leidraad zijn bij het invullen van jouw dossier. In de toepassing zelf kan je doorklikken naar meer info door op het vraagteken of ‘help’  te klikken.
  • Deze instructiefilmpjes tonen je stap voor stap hoe je een interventieplan aanmaakt en indient.
    
 • Ik heb alle gegevens ingevuld. Wat nu?

Dien het dossier in ter goedkeuring bij de brandweer. Klik hiervoor op de pijl naast ‘toon interventiedossier’ en klik op ‘dossier indienen’. De brandweer zal jouw dossier bekijken en eventueel aanvullingen doen of bijkomende vragen stellen. Wanneer het dossier in orde is, zal de brandweer jouw dossier goedkeuren en ter beschikking stellen aan het brandweerkorps tijdens interventies. 

TECHNISCHE VRAGEN

• Hoe start ik de toepassing op?

De eerste keer moet je de toepassing downloaden. De volgende keer start je de toepassing op via de snelkoppeling op je bureaublad. 

• Wat heb ik minimaal nodig om met de DIP-toepassing te kunnen werken?

 • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
 • Minimaal 2GB RAM
 • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
 • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
 • Poort 80 moet toegelaten worden
 • Minimale schermresolutie (1024x768)
 • Browsers: IE 8+, Latest version of Chrome, Firefox and Safari
 • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
 • Adobe Acrobat PDF viewer 10

• Kan ik de toepassing ook gebruiken met een Mac-computer?

De toepassing heeft geen specifieke Mac-ondersteuning. Met een virtuele machine om Windows software te draaien (bv. Virtualbox, Parallels,...), kan je deze Java-toepassing wel gebruiken. Je hebt wel een windows-licentie nodig.

• Wat doe ik als het downloaden en installeren niet lukt?

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren of aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk. 
Er zijn gekende problemen met de virusscanners van Avast.
Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst van veilige toepassingen. 
Zorg ervoor dat je installatierechten hebt.

• Wat die ik bij volgende foutmelding? "Server communicatie fout. Probeer later opnieuw."

Als je tijdens het werken met de toepassing bovenstaande foutmelding te zien krijgt, wil dit zeggen dat de internetverbinding even niet beschikbaar is. 
Probeer de handeling opnieuw uit te voeren. Als de foutmelding opnieuw verschijnt, controleer je best je internetverbinding.

 Ik ben mijn paswoord vergeten.

Klik op de link 'paswoord vergeten in het inlogscherm'. Vul je e-mail adres in. Je krijgt nu een e-mail met instructies om je paswoord opnieuw in te stellen. Klik op de link in deze mail; geef je nieuw paswoord tweemaal in en klik op 'reset paswoord'. Je kan nu inloggen met je nieuwe paswoord.

• Ik ben mijn uitnodiging met registratiecode verloren. 

Vraag een nieuwe registratiecode aan via de collega's van het tekenbureau (tekenbureau@bwzc.be). We zullen jou een nieuwe uitnodigingsmail bezorgen. De nieuwe code vervangt dan de vorige.

Het dossier werd al geregistreerd door een andere gebruiker.

Contacteer de collega's van het tekenbureau (tekenbureau@bwzc.be). We zullen bekijken wie het dossier al geregistreerd heeft en indien nodig een nieuwe beheerder toekennen aan het dossier en u toegang verschaffen tot het dossier met een nieuwe uitnodiging.

 

Heb je nog andere vragen?

Neem dan contact op met de brandweer en mail naar tekenbureau@bwzc.be

Andere pagina's onder HELP - DIP-platform

Detailplannen - gelijkvloers plan & verdiepingen

In een detailplan wordt nog verder ingezoomd op het object. Naargelang het object een gebouw of een bedrijf is, verschilt de aard van het plan.

Gegevens toevoegen in het DIP-platform

Als je de toepassing geïnstalleerd hebt, kan je beginnen werken aan de dossiers die de brandweer aan jouw toegekend heeft.

Inplantingsplan - zoneringsplan

Het inplantingsplan toont het object en zijn onmiddellijke omgeving.

In samenwerking met District09.