IGS team

Bij een 'Incident met Gevaarlijke Stoffen' wordt een IGS team ingezet. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we radiologische, biologische en chemische risico's.

Een incident met gevaarlijke stoffen kan dus gaan van een incident in een kerncentrale, een uitbraak van een zwaar virus tot transportongevallen. Al deze gevallen vragen de inzet van een gaspakteam omdat de basisuitrusting van een brandweerman niet voldoende beschermt.

Gaspakdragers zijn opgeleid en getraind is om volgens welbepaalde procedures en met specifiek materiaal tussen te komen.

Omdat de interventietijd van een gaspakdrager beperkt is in tijd, vraagt de inzet van gaspakteams een goede organisatie. Een gaspakinterventieteam bestaat minimaal uit een interventieleider, twee gaspakdragers, een stand-by ploeg van twee gaspakdrager en een decontaminatieteam.

In de zone beschikken we vandaag over 120 gaspakdragers verspreid over onze korpsen.
 

Andere pagina's onder Specialisatieteams

Duikteam

Brandweerduikers worden ingezet in allerlei situaties: het redden van mensen of dieren te water, het leveren van bijstand bij zoekacties van gerechtelijke diensten of het boven water halen van voertuigen.

RED-team

RED-teams worden ingezet bij interventies waar een ladderwagen ontoereikend is om slachtoffers die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden op een veilige manier te redden.

In samenwerking met District09.