Interventiedossier

Een interventiedossier bevat detailinformatie over de site (o.a. toegangen, gevaren, voorzieningen, contactpersonen, ... ) die de brandweer in staat moet stellen om snel en efficiënt in te grijpen bij een incident.

De brandweer beslist of het zinvol is een interventieplan op te stellen. Dit kan gebeuren op advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s, etc.
U ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens te verzamelen. Voor Brandweerzone Centrum kunnen die ingevoerd worden via het DIP-programma. Houd er bij aanvragen wel rekening mee dat er gewerkt wordt met een prioretisering van de dossiers. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aanwezige risico's. 

Indien u gebruik wil maken van DIP, kunt u contact opnemen met tekenbureau@bwzc.be.

Meer info over de gegevens die aan het dossier toegevoegd moeten worden, vind u hier: 

  • Algemene leidraad voor het opstellen van een interventieplan  (bevat algemene richtlijnen, stap per stap toelichting over het DIP-platform, verklaring gebruikte pictogrammen,...)
  • Voorbeelddossier
  • Veelgestelde vragen (FAQ)

In samenwerking met District09.