Missie, visie & waarden

Missie

Brandweerzone Centrum is een netwerk van posten dat instaat voor brandbestrijding, hulpverlening, preventie en crisisbeheersing in al haar gemeenten. We zijn een verbindende kracht, zowel binnen onze organisatie als erbuiten.

 • Onze hulpverleningszone bestaat uit 14 posten in het centrum van Oost-Vlaanderen. De brandweerposten werken samen in een netwerk. 
 • Brandbestrijding, hulpverlening, preventie en crisisbeheersing zijn de wettelijke taken van elke hulpverleningszone. Dit is onze core business.
 • Als hulpverleningszone willen we de schakels in de veiligheidsketen verbinden. We nemen daarbij de rol van regisseur op. We zoeken ook extern samenwerking op. 

Visie

Brandweerzone Centrum is een toonaangevende organisatie waar we samen werken aan de dienstverlening van de toekomst. We bieden kwaliteit, we handelen naar onze waarden en we organiseren ons efficiënt en effectief. We blinken uit voor onze burgers.

Waarden

 • Visie & strategie
  We hebben duidelijke ambities voor de toekomst. We zorgen ervoor dat onze mensen weten waar we als hulpverleningszone naartoe gaan. 
   
 • Enthousiasme
  We doen ons werk met plezier. Onze collega's inspireren elkaar door hun houding en hun passie voor de job.
   
 • Communicatie
  Elke medewerker heeft een rol in de communicatie. Het is een proces in twee richtingen. 
   
 • Samenwerking
  We zijn divers, maar focussen op ons gemeenschappelijk doel. Dat doen we door de talenten van onze mensen te gebruiken. 
   
 • Inspraak
  Betrokken medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers. We gaan in dialoog bij thema's waar inspraak nuttig is. 
   
 • Loyaliteit
  We verwachten dat medewerkers zich trouw opstellen. De mening van onze medewerkers is belangrijk, maar hun loyaliteit ook. 

In samenwerking met District09.