Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd met als doel eventuele lessen te trekken voor de toekomst. Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar de 'normale' situatie.

Nazorg kan betrekking hebben op het materieel,  op het eigen brandweerpersoneel, bij het verwerken van traumatische ervaringen, maar is ook gericht op de slachtoffers en nabestaanden van een brand of ongeval. 

Door een interventie te evalueren kunnen leerpunten nadien worden opgenomen in de organisatie en de andere schakels van de veiligheidsketen.

Voorbeeld: Na een interventie wordt het gebruikte materieel schoongemaakt zodat het  opnieuw kan worden ingezet.  

Andere pagina's onder Taken

Preparatie

Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel kunnen optreden.

Preventie

Preventie is het nemen van concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden.

Proactie

Proactie is de eerste schakel in de veiligheidsketen. Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid.

In samenwerking met District09.