2 april 2015: luide test sirenes

11 maart 2015 - 8u06

Op donderdag 2 april 2015 is er tussen 11u45 en 13u15 een luide test van de sirenes voorzien.  Deze test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap "Proefsignaal" weerklinken, voorafgegaan door een dingdong-geluid.

Het is mogelijk dat er in uw gemeente of stad geen elektronische sirenes opgesteld staan,  maar evenmin is het uitgesloten dat u deze toch waarneemt. De huiltonen overbruggen ongeveer een afstand van 1.500 m (afhankelijk van de weersomstandigheden ).

Bijkomende informatie over het alarmeringsnet kan u vinden op onze site www.crisiscentrum.be /Crisisbeheer/ Crisiscommunicatie /Alarmering van de bevolking.  De resultaten van de sirenetesten worden op deze website gepubliceerd in de late namiddag.

Hoe best te reageren bij een industrieel ongeval kan u raadplegen op : www.seveso.be .

Voor eventuele reacties en/of verdere vragen naar aanleiding van deze sireneproeven kan iedereen terecht op het e-mail adres alerte@ibz.fgov.be
Tijdens de week van de luide test (van 30 maart  tot 3 april) vanaf  09u00 tot 16u00, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

 

In samenwerking met District09.