Administratief en geldelijk statuut voor de brandweer in tweede lezing goedgekeurd

24 februari 2014 - 10u49

Vrijdag 21 februari heeft de Ministerraad het administratief en geldelijk statuut voor de brandweer in tweede lezing goedgekeurd. Er werden wel een paar aanpassingen gemaakt, zo werden de fysieke proeven geschrapt.

Rond die testen was er veel commotie in de pers de laatste maanden. De testen zouden iedere 2 jaar worden opgelegd.

De proeven waren gebaseerd op de taken die een brandweerman uitvoert. Bijvoorbeeld: het slepen van een pop van 80 kilogram over een afstand van 15 meter of een traplooptest met gewichten.

Nu de testen uit het statuut zijn gehaald, zou apart in een circulaire van de minister aan de zones het belang van een goede conditie beklemtoond worden.

Het goedgekeurd administratief en geldelijk statuut moet nu voor een tweede lezing terug naar de Raad van State. 

In samenwerking met District09.