Brandweerkazerne Gent breidt uit

21 september 2018 - 15u48

De hoofdkazerne van Brandweerzone Centrum in de Roggestraat in Gent breidt binnen enkele jaren uit. Die beslissing hebben de 18 burgemeesters van de zone recent genomen. De brandweer heeft meer ruimte nodig voor interventiemateriaal en voor leslokalen. Er is bij de uitbreiding ook ruimte voorzien voor een informatiecentrum, waar de brandweer kinderen en andere bezoekers tips zal geven om brandveilig te leven. En er moet tot slot ook een volledig uitgeruste crisiscel geïncorporeerd worden. Die kan gebruikt worden als coördinatiecentrum bij rampen.

De hoofdkazerne van Brandweerzone Centrum opende in 2007 haar deuren. Het gebouw verving de kazerne in de Academiestraat en diende dus alleen als hoofdpost van de Gentse brandweer. In 2015 werd de brandweer hervormd en gingen de verschillende brandweerkorpsen op in hulpverleningszones. De kazerne in de Roggestraat werd zo het kloppend hart van de administratie en logistiek van de brandweer van 18 gemeenten, dus niet alleen van Gent.

Extra ruimte is nodig

Op dit moment werken ongeveer 500 beroepsbrandweerlieden en 400 vrijwillige brandweerlieden bij Brandweerzone Centrum. De organisatie stelt zo’n 80 administratieve personeelsleden te werk. Dat gaat over brandpreventieadviseurs, logistieke en administratieve medewerkers en ander ondersteunend personeel.

“De uitbreiding is nodig omdat Brandweerzone Centrum meer stelplaatsen nodig heeft voor interventiemateriaal, zoals brandweerwagens”, zegt majoor Yves Pieters, directeur logistiek bij Brandweerzone Centrum. “De brandweer heeft ook meer leslokalen nodig. Elke brandweerman is verplicht om jaarlijks 24 uur opleiding te volgen om mee te zijn met de nieuwste technieken bij brandbestrijding. Er is extra ruimte nodig om dat professioneel aan te pakken.”

Informatiecentrum en crisiscel

Brandweerzone Centrum wil deze uitbreiding ook gebruiken om de burger meer te betrekken. De brandweer is er namelijk niet alleen om branden te blussen, maar ook om branden te voorkomen. Daar willen we met een nieuw informatiecentrum op inspelen. Kinderen en andere bezoekers leren er hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen om brandveilig te leven. En als het dan toch misloopt, krijgen ze tips over hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

“Nog een nieuwigheid is de ontwikkeling van een crisiscel”, vertelt majoor Yves Pieters. “Dat is een vergaderzaal die specifiek ingericht is om een ramp te coördineren. Concreet zou dit een centrale vergaderruimte moeten zijn met alle mogelijke communicatiemiddelen. Rond die ruimte komen er vijf vergaderlokalen voor de vijf disciplines van de hulpverlening. Elke burgemeester van de zone kan deze crisiscel gebruiken.”

De ontwerpfase loopt

Brandweerzone Centrum trekt 6 miljoen euro uit voor deze uitbreiding. De procedure verloopt volgens de filosofie van ‘design and build’. Het ontwerp en de bouw van de uitbreiding gebeurt door één firma. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase en zijn er nog verschillende scenario’s mogelijk. Eind dit jaar stellen de kandidaten het ontwerp voor. De bedoeling is om de opdracht toe te kennen in het voorjaar van 2019. Brandweerzone Centrum hoopt dat er in 2020 effectief van start kan gegaan worden met de bouw.

In samenwerking met District09.