Handleiding administratief en geldelijk statuut brandweer

27 maart 2014 - 10u04

Op vrijdag, 21/03/2014, is de handleiding met betrekking tot het nieuwe administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

De Ministerraad heeft op vrijdag 21 februari 2014, in tweede lezing, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, de teksten betreffende het nieuwe administratief en geldelijk statuut van de toekomstige operationele leden van de hulpverleningszones goedgekeurd. Deze teksten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de diensten van de minister enerzijds en anderzijds de vertegenwoordigers van alle actoren die betrokken zijn bij de hervorming van de civiele veiligheid, namelijk de brandweerfederaties, de vakorganisaties en de vereniging en van steden en gemeenten. Meer dan honderd vergaderingen lieten toe om de ideeën van alle partijen te vergelijken en om tot een evenwichtige tekst te komen die rekening houdt met de belangen van iedereen.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de laatste maanden samen met haar kabinet en de juridische dienst van de Algemene Directie Civiele Veiligheid hard gewerkt aan de handleiding met betrekking tot het nieuwe administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden om het toekomstig operationeel personeel van de hulpverleningszones zo goed mogelijk te informeren over hun nieuwe statuut. Een andere communicatie, over de toepassing van het statuut voor de operationele personeelsleden van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal binnenkort beschikbaar zijn.

Bron: Focus op de hervorming nr 68 - 24/03/2014

In samenwerking met District09.