Hulpverleningszones bundelen krachten voor een brandveilige samenleving

4 juli 2017 - 15u35

Op dinsdag 4 juli 2017 richtten de 20 Vlaamse hulpverleningszones samen met VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) Netwerk Brandweer op. De recente
terreuraanslagen en de brand van de Grenfell Tower hebben nogmaals aangetoond dat de brandweerdiensten klaar moeten staan om op een adequate manier te kunnen reageren op grote
incidenten. Het Netwerk brengt hen samen om op een structurele wijze samen te werken voor een brandveilige samenleving. 

Het Netwerk wil uitgroeien tot hét referentiepunt voor de verschillende overheden in België wat betreft integrale brandzorg en –veiligheid en wil doorwegen op het beleid. Daarnaast moet de samenwerking ervoor zorgen dat de verschillende hulpverleningszones ondersteund worden in hun verdere groei naar professionele, efficiënte organisaties.

De oprichting van een netwerkorganisatie met de 20 Vlaamse hulpverleningszones, de Raad van Zonecommandanten en de VVSG is nog maar een eerste stap. Binnenkort zullen ook Brandweervereniging Vlaanderen, de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers en de gouverneurs uitgenodigd worden om een rol te spelen binnen dit Netwerk en samen de brandweer van de toekomst uit te bouwen. Zo blijft de brandweer ook in de toekomst de vertrouwenspartner voor de veiligheid van de burger.

Op de kaart

In samenwerking met District09.