Minister stelt afgewerkte hervorming voor

17 april 2014 - 0u00

Op 17 april heeft minister Milquet aan de zonecoördinatoren, de brandweerfederaties en de vakbonden, de "volledige hervorming" van de civiele veiligheid voorgesteld, de financiering en de concrete toepassingen op het terrein voor de brandweer en de burgers. 

De minister is klaar met haar deel, nu is het nog aan de zones om dit in de praktijk om te zetten en alles klaar te stomen tegen 2015.

Alle elementen klaar

De minister heeft er voor geijverd dat alle elementen klaar zijn om de zones te laten starten op 1 januari 2015:

 • een statuut
 • financiering
 • wetten en koninklijke besluiten

De hervorming is een verbetering

De minister is overtuigd dat voor de brandweermannen en -vrouwen de hervorming een verbetering zal zijn:

VEILIGHEID

 • Het personeel zal veiliger werken door de normen die ze heeft opgesteld rond persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.
 • De normen die de minimale middelen vastleggen voor het uitrukken naar dringende interventies, moeten er ook voor zorgen dat brandweermensen veiliger werken op het terrein: voor elk interventietype is er bepaald hoeveel personeel, welk voertuigen en wat voor materieel er nodig.
 • meer financiële middelen voor opleiding.

STATUUT

De minister stelt dat de teksten omtrent het statuut, afgezien van de moeilijke economische context, verschillende grote stappen voorwaarts bevatten voor alle brandweerlieden en dat ze rekening houden met de specificiteiten van het beroep. 

 • Behoud van alle verworven rechten, wat betekent dat de brandweerlieden de voordelen behouden waarop ze vandaag recht hebben (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, etc.).
 • Om het beheer van de interventie te verduidelijken, zal voortaan elke graad gelijk zijn aan een goed geïdentificeerde functie en dus aan een specifieke opleiding. De toekomstige hiërarchische structuur voorziet, naast de graden van brandweerman, korporaal, sergeant en adjudant, vier graden voor de officieren in plaats van de huidige zes.
 • De invoering van een voortgezette opleiding die tot op heden niet bestond. Deze telt 24u per jaar en wordt in de provinciale brandweerscholen georganiseerd. 
 • Mobiliteit zorgt er voor dat een brandweerman, beroeps of vrijwilliger, in een andere zone kan gaan werken zonder zijn loopbaan van nul te moeten starten, zoals voorheen.
 • Federaal geschiktheidsattest, waarvoor de proeven zullen georganiseerd worden door de provinciale brandweerscholen. Met dit attest is het nadien mogelijk om in alle zones te solliciteren.

Voor beroepsbrandweerlieden

 • Een eindeloopbaanregeling op maat (vanaf 56 aanvraag lichtere niet-operationele taken) en een veralgemening van het recht op verlof voorafgaand aan het pensioen (recht voor idereen vanaf 58 jaar).
 • Een extra verlofdag per jaar vanaf 50 jaar.
 • De harmonisatie van de weddeschalen: een rechtvaardige en identieke verloning voor alle brandweerlieden van het land. 
 • Aanpassing van premiestelsel: de operationaliteitspremie (per gepresteerd uur, los van het moment van de dag of de dag van de week) zorgt voor meer gelijkheid en flexibiliteit.

Voor vrijwilligers

 • De evolutie in weddenschaal wordt mogelijk.
 • De veralgemening van de premie voor onregelmatige prestaties.
 • Een diplomatoelage voor de behaalde brevetten en specialisaties.
 • Gemakkelijkere toegang tot het statuut van beroeps (zone beslist om vacante plaatsten ook open te stellen voor vrijwilligers).
 • Omkaderde arbeidstijd: een vrijwilliger mag tot 24 uur per week werken. Omdat de referentieperiode een kalenderjaar is, behoudt men een grote flexibiliteit omdat de vrijwilliger tot 1248 uur per jaar kan presteren. 
 • Verbeteringen in de opleiding.

De verbeteringen voor de burger en de steden en gemeenten kan u in het persbericht lezen (persbericht 17 april 2014 Milquet).

Bron: Persbericht Milquet 17/4/2014

In samenwerking met District09.