Ontwerpteksten statuut voor brandweer- en ambulancepersoneel voorgelegd aan Raad van State

19 maart 2014 - 15u50

De volgende ontwerpen van koninklijk besluit zijn voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Zij kunnen nog gewijzigd worden tengevolge van dit advies.

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.
  • Ontwerp van koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 
  • Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.
  • Ontwerp van koninklijk besluit houdende geldelijk statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Deze zullen dan nog in derde lezing voorgelegd worden aan de Ministerraad. Maar hier zullen enkel nog de (eventuele) opmerkingen van de Raad van State aan bod komen. 

Hier vind je de recentste teksten.

In samenwerking met District09.