Reddingsstrook vanaf 1 oktober

25 september 2020 - 16u07

Vanaf 1 oktober 2020 moeten automobilisten bij een file altijd preventief een reddingsstrook vormen voor de hulpdiensten. Dit geldt voor alle wegen met twee rijstroken of meer, ongeacht of dat binnen of buiten de bebouwde kom is. Het principe is eenvoudig. Bestuurders op de meest linkse rijstrook schuiven zo veel mogelijk naar links, de andere bestuurders gaan naar rechts. Bekijk de video van het VIAS institute over de reddingsstrook. 

Nu is het nog zo dat je een doorgang moet vrijmaken als er een prioritair voertuig aankomt. Maar hoe je dat precies moet doen, daar is in de wegcode geen duidelijke regel voor. En dus doet iedereen maar wat. Versnellen, stoppen, uitwijken ... Weggebruikers panikeren soms en blokkeren dan ongewild de doorgang van een ambulance of brandweerwagen. 

Vanaf 1 oktober moet je zodra je in een file belandt altijd en op voorhand een vrije ruimte of reddingsstrook laten voor de hulpdiensten. Dat is dus fundamenteel anders dan wat bestuurders vandaag doen. De vrije ruimte in de file moet er in de toekomst altijd zijn, voor het geval de hulpdiensten ze nodig zou hebben. Ook als er een prioritair voertuig gepasseerd is op de reddingsstrook neem je je normale plaats niet in. De hulpdiensten rijden vaak in fasen aan. Je moet de reddingsstrook dus vrijhouden tot de file is opgelost. 

De reddingsstrook geldt voor alle wegen in België die minstens twee (doorgaande) rijstroken per rijrichting hebben. Het gaat dus niet alleen om snelwegen. De regel is verplicht zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De reddingsstrook geldt echter niet voor gewestwegen met slechts één rijstrook die ter hoogte van een kruispunt uitwaaiert in uitvoegstroken naar links en rechts. 

Er bestaan verschillende soorten files. Je hebt stilstaand tot sterk vertraagd verkeer aan een bekend knelpunt, bij wegenwerken of na een ongeval. Maar er zijn ook structurele files - zogenoemde accordeonfiles of filegolven - waar je even stilstaat en dan even kan doorrijden. Wanneer moet je dan precies een reddingsstrook vormen? Bij sterk vertraagd verkeer moet je al op tijd opzij gaan, want eens de file stilstaat, is het vrijwel onmogelijk om nog naar links of naar rechts uit te wijken. De reddingsstrook moet dus echt een reflex worden.

Het is trouwens niet verboden voor de hulpdiensten om de pechstrook te gebruiken. Bij Brandweerzone Centrum geven we onze chauffeurs wel de richtlijn om de reddingsstrook als norm te zien. We doen dit om het voor andere weggebruikers duidelijk en voorspelbaar te houden. 

Op de kaart

In samenwerking met District09.