Start van de uitbreiding van de brandweerkazerne in Gent

23 februari 2022 - 16u45

De werken voor de uitbreiding van de brandweerkazerne in de Roggestraat in Gent zijn in februari gestart. De firma Stadsbader bouwt een uitbreiding aan de huidige kazerne. Zo creëert Brandweerzone Centrum ruim 3.000 m² extra ruimte voor materiaal en mensen. Bij de uitbreiding komt de oprichting van een brandweerinformatiecentrum, waar kinderen alles leren over brandveiligheid. Er is ook een veiligheidscel voorzien die dienst zal doen als crisiscentrum bij rampen.

In 2007 verhuisde de brandweer van de kazerne in de Academiestraat naar de kazerne in de Roggestraat. De nieuwbouwkazerne was ontworpen als hoofdpost van de Gentse brandweer. Maar acht jaar later werd de brandweer hervormd en gingen de verschillende korpsen op in hulpverleningszones. Zo werd de brandweerkazerne in Gent het centrum van de hulpverlening in 18 Oost-Vlaamse gemeenten.

“De zonevorming in 2015 betekende een enorme groei in taken, materiaal en mensen”, vertelt kolonel Wim Van Zele, zonecommandant van Brandweerzone Centrum. “We moesten onze kazerne plots organiseren op een verviervoudiging van ons wagenpark. We voorzien nu duizend vrijwillige - en beroepsbrandweerlieden van materiaal en kledij. Dat is een verdubbeling. Het takenpakket werd groter, maar het gebouw groeide niet mee.”

Meer dan brandjes blussen

Vanuit een brandweerkazerne vertrekken interventievoertuigen zoals autopompen, ladderwagens en ziekenwagens. Maar weinig mensen weten wat er zo nog allemaal gebeurt in een kazerne. “Wij doen bijvoorbeeld zelf het eerstelijnsonderhoud van onze vloot”, zegt majoor Yves Pieters, directeur Logistiek. “Door de groei hebben we nu te weinig stelplaatsen. Ook zijn de werkruimtes en de opslagplaatsen te krap geworden.”

Brandweerzone Centrum heeft haar specialisatieteams de voorbije jaren sterk uitgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de duikers, het klimteam, het team redden van dieren en de gaspakdragers. Deze teams moeten allemaal materiaal kunnen stockeren. “Wij wassen ook de interventiepakken van onze brandweerlieden zelf”, zegt majoor Pieters. “Dat is nodig om de schadelijke stoffen te elimineren die tijdens een brand in de pakken terechtkomen. Onze wasplaats is voor de gezondheid van onze mensen erg belangrijk. Daarom wordt de wasplaats groter en verhuist ze naar een plek die beter te bereiken is. Zo moeten we niet meer de hele kazerne door met gecontamineerde pakken.”

Sinds de verzelfstandiging in 2015 is Brandweerzone Centrum zelf verantwoordelijk voor de personeelsadministratie, financiën, IT, selectie, opleiding en preventie bij professionelen en burgers. Net als het operationele personeel heeft ook het administratieve personeel meer ruimte nodig.

Laagdrempelig, duurzaam en voorbereid

De burgemeesters van de 18 gemeenten van Brandweerzone Centrum beslisten in 2018 om de kazerne uit te breiden. “We zagen de uitbreiding ook als een kans”, vertelt zonevoorzitter Mathias De Clercq, burgemeester van Gent. “Zo komt er een nieuw onthaal en een brandweerinformatiecentrum. Daar leert de brandweer bezoekers alles over brandveiligheid en zelfredzaamheid. De brandweer moet niet alleen branden blussen, ze moet ze ook voorkomen. We willen de kazerne daarom toegankelijker maken voor onze inwoners.” Er is daarnaast een moderne veiligheidscel voorzien om grote interventies of rampen te coördineren met alle disciplines. En de jeugdbrandweer krijgt eindelijk een volwaardige ruimte. Voorlopig krijgen de leden lessen in een donker magazijn in de kelder.

De uitbreiding van de kazerne wordt uitgevoerd door Stadsbader. De firma zal op het huidige parkeerterrein de nieuwe aanbouw realiseren. Onder het gebouw wordt de ondergrondse parking uitgebreid om extra parkeerdruk in de Bloemekenswijk te vermijden. Er wordt ook aan de duurzaamheid gedacht, want op het dak komen een groot aantal zonnepanelen en een groendak.

“De uitbreiding van de kazerne gaat over veel meer dan alleen maar stenen”, besluit De Clercq. “Het gaat vooral over mensen. We willen er met de uitbreiding voor zorgen dat onze brandweerlieden, ambulanciers en administratieve medewerkers een aangename werkplek hebben. Als alles volgens plan verloopt, zal de uitbreiding klaar zijn in de tweede helft van 2023.”

Je vindt alle info op www.bwzc.be/werf

Op de kaart

In samenwerking met District09.