Vernieuwde dispatching voor 22 brandweerposten

3 april 2019 - 14u42

De dispatching van Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost is helemaal vernieuwd en daar zijn we trots op. Het is het kloppend hart van de brandweer in 29 gemeenten in Oost-Vlaanderen, van de Nederlandse tot de Waalse grens. Deze vorm van samenwerken tussen twee hulpverleningszones is uniek in België. Het toont aan dat samenwerking werkt.

Alle noodmeldingen op het grondgebied van de twee zones komen via de Noodcentrale 112 automatisch terecht in de dispatching van de hoofdkazerne in Gent. Van hieruit kunnen we 1.500 brandweerlieden en 220 voertuigen uitsturen naar burgers in nood. In 2018 verwerkten we ruim 41.000 interventies voor brandweer en ziekenwagen samen. De dispatchers ondersteunen onze mensen op het terrein met radiocommunicatie en digitale tools.

En dat doen ze voortaan in een volledig gerenoveerde dispatching met vijf nieuwe werktafels, 43”-computerschermen, voice-over-IP-telefonie, zes kanalen voor radiocommunicatie en cloud based software. Alle onderdelen van ons operationele netwerk zijn ook twee keer uitgebouwd, namelijk in de hoofdkazerne in Gent en in de kazerne in Melle. Zo zijn we voorbereid op het ergste. Bij een groot incident op een van beide posten nemen de componenten op de andere post over. Op elke post is ook noodstroomvoeding voorzien.

Los van de inspanningen op technologisch vlak investeren we ook in menselijk kapitaal. De dispatching is nu alleen bemand door beroepsbrandweerpersoneel, maar nog tot en met 15 april werft Brandweerzone Centrum 16 burgers aan die zich hierin zullen specialiseren. Samen met de brandweerlieden vormen zij vanaf begin 2020 een team dat ervaring combineert met expertise. Want we verwachten dat onze nieuwe burgerdispatchers echte experts zijn op het vlak van crisismanagement en noodplanning. Ze moeten goed kunnen werken met de computer, nauwkeurig zijn en koelbloedig blijven bij grote drukte. 

“Onze missie is om onze 850.000 inwoners op een snelle, adequate en kwaliteitsvolle manier te beschermen”, zegt kapitein Dries Van de Winkel, diensthoofd Dispatching bij Brandweerzone Centrum. “Met onze gerenoveerde dispatching en het nieuwe team gaan we voor nog meer kwaliteit op het terrein.”

Hoe sturen wij 22 posten naar interventies in 29 gemeenten?

De ketting start meestal bij een noodoproep naar de Noodcentrale 112. Onze interzonale dispatching krijgt die oproep na enkele seconden digitaal binnen. Via onze software FrontForce Emergency beschikken wij in real time over de beschikbaarheden van 1.500 brandweermensen. We zien ook de positie en de status van 220 voertuigen. Met die informatie berekent de software de beste aanpak en alarmeren we de juiste mensen en voertuigen. “Onze hulpverleningszone heeft nu eindelijk een goed zicht op de beschikbare mensen en middelen”, vertelt kapitein Bart Van Hauwermeiren, Directeur Logistiek bij Hulpverleningszone Zuid-Oost. “Deze dispatching heeft echt zeer performante tools.”

Maar we gaan nog verder met die automatisering. Het adres van de interventie laadt automatisch in het GPS-toestel van het juiste voertuig. Intussen zijn de brandweermannen of ambulanciers automatisch op de hoogte gebracht via hun beeper, radio en sms. Op de infoschermen in de brandweerpost krijgen de brandweerlieden een overzicht van de interventie, dus het adres, het type en welke mensen en voertuigen moeten vertrekken. Dit overzicht wordt ook nog eens automatisch afgeprint. Tot slot gaan ook de poorten automatisch open. Zo verliezen we geen seconde tijd op weg naar de interventie.

Hoe gaan wij om met grote drukte, bijvoorbeeld bij noodweer of tijdens het wespenseizoen?

Tijdens de storm van 10 en 11 maart 2019 moest onze dispatching liefst 2.000 meldingen verwerken. Dit is een kortstondig piekmoment, maar het blijft belangrijk om het overzicht te bewaren en prioriteiten te stellen. Ook tijdens een stormachtige dag moeten we klaarstaan voor een brand.

Daarom proberen we burgers zoveel mogelijk te sensibiliseren om de e-loketten van Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost te gebruiken. Zo ontlasten ze niet alleen de Noodcentrale 112, maar is de brandweer in de praktijk sneller op de hoogte. Een melding via het e-loket komt na enkele seconden binnen in ons systeem.

Bij extreme drukte proberen we meldingen van noodweer buiten de centrale dispatching in Gent te houden. We zullen de meldingen dan doorsluizen naar de lokale dispatchings die bemand zijn in de verschillende brandweerposten van de twee zones. Zij kunnen perfect inschatten wat de prioriteiten zijn en welke interventies ze eerst moeten afwerken.

Ook meldingen van wespennesten houden we zoveel mogelijk uit onze dispatching. Brandweerploegen die bezig zijn met wespenverdelgingen werken met een speciale app op een tablet. Daar zien ze alle meldingen voor hun eigen post. Zo belasten we onze dispatching niet met duizenden niet-dringende interventies.

Welke digitale tools gebruiken we om crisissituaties te managen?

Vorig jaar bouwden we samen met SIGGIS een eigen GIS-platform: EmerGISy. Dat is een platform waarop we kaartinformatie aanbieden. Bij een groot incident kunnen we de Crisistool inschakelen. Binnen enkele minuten kunnen we zo een zeer gedetailleerd rapport opvragen van de crisislocatie en de veiligheidszone errond. Het gaat hier over de geschatte bevolking, een lijst van de adressen en belangrijke locaties in de buurt, zoals scholen, zorginstellingen, Seveso-bedrijven …

Voor belangrijke locaties werkt Brandweerzone Centrum met interventiedossiers. Dat zijn digitale of gedrukte documenten met informatie over specifieke gebouwen: grondplannen, risico’s, contactgegevens ... Ze kunnen ook makkelijk opgevraagd worden in het GIS-platform. Bedrijven en instellingen kunnen hun interventiedossier zelf up-to-date houden via de toepassing DIP.

De bevelvoerders die op weg zijn naar een interventie kunnen via een tablet in de commandowagen zien hoe de locatie eruitziet. Ze kunnen onderling berichten en foto’s uitwisselen en de interventiedossiers raadplegen.

Samenwerking werkt!

Achter de coulissen van de interzonale dispatching schuilt heel wat knowhow en expertise. Een grote ploeg van collega’s van beide zones en diverse andere (privé) partners staan dag en nacht paraat om antwoord te bieden op onze huidige en toekomstige uitdagingen.

Ook met de aanwerving van 16 nieuwe dispatchers kiezen we resoluut voor samenwerking. We gaan voor een team dat ervaring combineert met expertise. Volgens ons is dat de perfecte mix voor een goede service naar de burger.

In samenwerking met District09.