Welkom posten Nevele, Waarschoot en Zomergem!

3 januari 2019 - 14u36

Brandweerzone Centrum heeft sinds 1 januari 2019 drie nieuwe posten in Nevele, Waarschoot en Zomergem. Dat komt omdat er aan de rand van onze zone verschillende gemeenten zijn gefuseerd. Zo gaan Deinze en Nevele samen besturen onder de naam Deinze. De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem vormen voortaan Lievegem. 

Deinze en Lovendegem vielen al sinds 2015 onder de noemer van Brandweerzone Centrum. Maar door de fusies komen ook de grondgebieden van Nevele, Waarschoot en Zomergem erbij en groeit onze zone effectief met 112,58 km². We verwelkomen bijna honderd vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. En we beschermen nu in totaal 555.000 inwoners over de hele zone. 

Voor de burgers verandert er bijna niets. Zij moeten nog altijd het noodnummer 112 bellen als ze dringende hulp nodig hebben. De noodcentrale stuurt dan de voertuigen en brandweerlieden uit die het snelste ter plaatse kunnen zijn. Dit zullen in de praktijk nog steeds de gekende vrijwilligers van de lokale posten zijn, al kunnen ze wel rekenen op hun beroepscollega's in Gent en Deinze. 

Voor niet-dringende hulp veranderen er wel zaken. Om een wespennest te melden, kunnen de inwoners van de fusiegemeenten Deinze en Lievegem terecht op ons eigen e-loket. Ook stormschade en wateroverlast kunnen ze op die manier melden. We vragen om dat ook echt zo te doen. Bij een zware storm wordt de noodcentrale 112 namelijk overspoeld met telefoontjes. We willen niet meemaken dat iemand in levensgevaar te laat geholpen wordt omdat er te veel mensen bellen voor een loshangende dakgoot. Gebruik dus zeker dat e-loket. 

In samenwerking met District09.