Zonale uitrukprocedure afgewerkt en goedgekeurd

20 januari 2014 - 13u54

Omdat we in de toekomst zullen werken in een netwerk van posten, heeft de zone nood aan een uniforme uitrukprocedure.

De centrale meldkamer zal bij een dringende interventie de middelen uit de posten sturen die het snelst ter plaatse kunnen zijn.

Dat wil zeggen dat daar waar nu de volledige uitruk (autopomp, ladderwagen, tankwagen) naar een interventie vertrekt vanuit één post, het kan zijn dat de middelen uit verschillende posten komen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en materieel in een post.

Werkgroep

Aangezien de uitrukprocedures vandaag in elk korps anders geregeld zijn, heeft een werkgroep op basis van de verschillende uitrukprocedures een voorstel van uniforme zonale uitrukprocedure uitgewerkt.

Dit voorstel is uitvoerig besproken geweest in de werkgroep, op 3 overlegmomenten voor alle officieren in de zone en op de Technische Commissie.

In november 2013 is er consensus bereikt. De zonale uitrukprocedure is een compromis, want voor elk korps verandert er wel iets. De twee grootste veranderingen zijn:

  • Bij een brand worden standaard 2 autopompen ingezet (grootste aanpassing voor vrijwilligerskorpsen)
  • Bij heel wat interventies wordt de commandowagen mee uitgestuurd (grootste aanpassing voor beroepskorps Gent)

Op 18 december 2013 werd het voorstel goedgekeurd door de prezoneraad.

Implementatie

De uniforme uitrukprocedure wordt geïmplementeerd in de centrale meldkamer te Gent. Telkens één van de posten wordt aangesloten op de centrale meldkamer zal die post werken volgens de nieuwe uitrukprocedure. De eerste post die wordt aangesloten op de centrale meldkamer is Assenede.

Al het personeel wordt op gepaste wijze geïnformeerd.

In samenwerking met District09.