Zones kunnen van start gaan op 1 januari 2014 door "Wet diverse bepalingen"

20 januari 2014 - 12u59

Op 31 december 2013 is de "Wet diverse bepaling voor Civiele Veiligheid" gepubliceerd.

Deze wijzigt de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 over de civiele bescherming.

De wijzigingen zij er gekomen door een aantal terechte vragen van het terrein en zet een paar technische onjuistheden recht.

Wat is er concreet veranderd?

  • De prezones die hier klaar voor zijn, kunnen al hulpverleningszones worden vanaf 1 januari 2014.
  • De prezones kunnen vanaf 1 januari 2014 operationeel personeel aanwerven.
  • Hulpverleningszones kunnen vanaf 1 januari 2014 partnerovereenkomsten sluiten met andere hulpverleningszones, maar ook met de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, politiezones, provincies…

Zone Centrum wil pas instappen op 1 januari 2015.

In samenwerking met District09.