Nieuws

Toon/verberg opties

Persbericht Milquet: Akkoord in tweede lezing in de Ministerraad over de arbeidstijd van de beroepsbrandweermannen

24 januari 2014 - 11u42

De vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, meldt de goedkeuring in tweede lezing door de Ministerraad van vandaag van het wetsontwerp betreffende de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones. 

Deze tekst over de arbeidstijd had het onderwerp uitgemaakt van een akkoord tijdens de plenaire vergadering van 6 november 2013 met de Brandweerfederaties, de lokale overheden vertegenwoordigd door de Verenigingen van Steden en Gemeenten, evenals de vakbonden.

Zonale uitrukprocedure afgewerkt en goedgekeurd

20 januari 2014 - 13u54

Omdat we in de toekomst zullen werken in een netwerk van posten, heeft de zone nood aan een uniforme uitrukprocedure.

De centrale meldkamer stuurt bij een dringende interventie de middelen uit de posten die snelst ter plaatse kunnen zijn.

Zones kunnen van start gaan op 1 januari 2014 door "Wet diverse bepalingen"

20 januari 2014 - 12u59

Op 31 december 2013 is de "Wet diverse bepaling voor Civiele Veiligheid" gepubliceerd. Deze wijzigt de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 over de civiele bescherming.

In samenwerking met District09.