Nieuws

Toon/verberg opties

Filter op maand

Infosessie nieuw politiereglement ‘Publiek Toegankelijke Inrichtingen’

15 december 2015 - 13u23

Op 1 januari 2016 gaat de nieuwe politieverordening ‘Publiek Toegankelijke Inrichtingen’ van kracht.

De nieuwe maatregelen en procedures inzake brandveiligheid en preventie in horecazaken worden toegelicht op dinsdag 19 januari 2016.

Infosessies voor gemeentepersoneel, politie, eigenaars en uitbaters van horecazaken

Er worden 2 infosessies voorzien:

Minister De Block maakt geld vrij voor DGH

15 oktober 2015 - 16u29

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting gezondheidszorg 2016.

De begroting voorziet bezuinigingen maar maakt tegelijkertijd ook ruimte voor DGH: 'Eén van de grote werven van deze legislaatuur is de hervorming van de  dringende geneeskundige hulpverlening (DGH). In dit kader besteedt minister De Block 12 miljoen euro  om  permanentietoelagen voor de ambulancediensten die zijn ingeschakeld in de dringende geneeskundige hulpverlening (100 – 112) gevoelig te verhogen.'

Nieuwe reeks proeven in PBO voor het federaal geschiktheidsattest

22 september 2015 - 15u03

De PBO start op 14 november 2015 een nieuwe reeks proeven voor het federaal geschiktheidsattest.

Op 14/11/2015 wordt er gestart met het theoretisch examen.

Datums voor de handvaardigheid en lichamelijke geschiktheidsproeven moeten nog vastgelegd worden.
Inschrijven kan vanaf 28 september tot en met 26 oktober EN met een maximum aantal inschrijvingen van 200.

Inschrijven zal mogelijk zijn via de website van de PBO: http://www.pbo.be

Minister Jan Jambon past opleidingstrajecten aan om meer rekening te houden met situatie vrijwilligers

18 september 2015 - 12u08

Persbericht Fod Kanselarij van de Eerste Minister

18.09.2015 BRUSSEL – Vandaag heeft de Ministerraad, op voorstel van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, een nieuw Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de opleidingen bij de openbare brandweerdiensten regelt. Het KB is één van de sluitstukken van de brandweerhervorming. Deze hervorming trad op 1 januari van dit jaar in werking en riep grotere hulpverleningszones in het leven.

Pagina's

In samenwerking met District09.