Draag niet-ontvlambare kledij en neem preventieve voorzorgen

Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue. Draag bij voorkeur een linnen schort.

Voorzie een branddeken of zet een emmer droog zand klaar om indien nodig te blussen.

Dek de barbecue na gebruik af met zand.

In samenwerking met District09.