Doof de vlammen niet met water maar met een blusdeken

Blus een brandende pan vet of frietketel nooit met water. Hierdoor ontstaat een steekvlam.

Zorg dat er een blusdeken in de keuken hangt. Zo kan je een brandende frietketel of vlam in de pan doven. Heb je geen blusdeken bij de hand? Geen nood, gebruik dan een licht vochtige doek of een deksel.

Schakel bij een vlam in de pan onmiddellijk het fornuis en de dampkap uit. Ook wanneer een elektrisch keukentoestel brand vat, trek dan de stekker uit het stopcontact. Ook bij een brandende frietketel schakel je de stroomvoorziening uit.

In samenwerking met District09.