Over de brandweer

Context

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd beslist dat de brandweer hervormd moest worden. De brandweerhervorming moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de brandweerkorpsen en dienstverlening voor de burger.

Taken

De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met vuur, maar ze doet veel meer dan blussen alleen.

Op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid is ze actief.

Specialisatieteams

Doorheen de jaren heeft de brandweer er heel wat taken bijgekregen. Dat komt onder andere omdat de maatschappij snel evolueert en er steeds meer risico's komen die een bijzonder aanpak vragen bij een incident.

In samenwerking met District09.