Post Assenede

Geschiedenis van de post

 • 28 december 1883 : De gemeenteraad beslist een brandspuit aan te kopen. Het duurt echter  tot eind 1887 tot de lang verwachte brandspuit arriveerde en er uiteindelijk gestart werd met een vrijwilligerskorps.
 • 1938: Het korps krijgt meer en meer vorm en er breekt een nieuw tijdperk aan voor de gemeentelijke brandweer van Assenede. Na het tijdelijke gebruik van een privé voertuig, wordtin 1948 het eerste brandweervoertuig aangekocht voor de prijs van 40.000 fr.
 • Eind de jaren ‘50: Na een moeilijke periode wordt in 1964 een nieuw brandweerarsenaal in dienst genomen werd.
 • 1968: het korps wordt gereorganiseerd en vanaf 1970 wordt er gestart met de eerste officiële opleidingen, toen in samenwerking met het rode kruis. In de periode van de fusies van de gemeenten zag het er niet goed uit voor de korpsen van kleinere gemeenten, toch kon Assenede zelfstandig blijven bestaan.
 • Einde jaren '70: Er breekt een periode aan van voortdurende uitbreiding en vernieuwing van het materiaal. In 1995 wordt een nieuwe kazerne gebouwd. Brandweer Assenede wordt van dan af steeds meer een modern korps met bekwame vrijwilligers. 

Specialiteiten

 • SAVER-methode
 • Ziekenwagendienst met 23 vrijwillige ambulanciers, 7 leden daarvan zijn verpleegkundigen.
 • Een 12-tal leden zijn gaspakdrager en maken allen deel uit van het zonale gaspakteam.
 • Gasmeetploegen.

Info VZW Alfa's

 • Voorzitter Steyaert Luc                                                        
 • Secretaris De Smet Luc

​VZW Activiteiten                                                                         

 • 9 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie
 • 26 maart 2016: Palingavond met bingo
 • 25 juni 2016: Fietstocht met BBQ
 • 18 september 2016: Opendeurdag
 • 4 december 2016: Sinterklaasfeest
 • 10 december 2016: Barbara
 • 26 december 2016: Dia-avond met taart

 

 

In samenwerking met District09.