Preparatie

Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel kunnen optreden.

De brandweer bereidt zich op verschillende manieren voor op de bestrijding van incidenten. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

Concreet moet ze steeds beschikken over:

  • goed opgeleid personeel,
  • gebruiksklaar materieel en
  • nood- en interventieplannen.

Voorbeeld: De brandweer maakt standaard operationele procedures op die afspraken en regelingen bundelen voor elk type van interventie.

Andere pagina's onder Taken

Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd om lessen te trekken voor de toekomst. Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar de 'normale' situatie. 

Preventie

Preventie is het nemen van concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden.

Proactie

Proactie is de eerste schakel in de veiligheidsketen. Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid.

In samenwerking met District09.