Preventie

Preventie is het nemen van concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden.

Op basis van regelgeving inzake brandveiligheid onderneemt de brandweer volgende zaken:

  • adviezen formuleren,
  • controles uitoefenen,
  • attesten afleveren,
  • vooroverleg plegen en
  • sensibilisering van de burger.

Voorbeeld: De brandweer stelt en preventieadvies op bij de vergunning voor de organisatie van een evenement.

Andere pagina's onder Taken

Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd om lessen te trekken voor de toekomst. Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar de 'normale' situatie. 

Preparatie

Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel kunnen optreden.

Proactie

Proactie is de eerste schakel in de veiligheidsketen. Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid.

In samenwerking met District09.