Proactie

Proactie is de eerste schakel in de veiligheidsketen. Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid.

Dit kan de brandweer doen door

  • risico’s te inventariseren,
  • een analyse te maken van de risico's,
  • deze te evalueren en
  • interventiefiches en – plannen op te stellen.

Voorbeeld: De brandweer wordt van bij het begin betrokken bij het ontwikkelen van een ruimtelijk beleid. Bij het uittekenen en aanleggen van straten, wijken, pleinen en andere geeft de brandweer advies.

Andere pagina's onder Taken

Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd om lessen te trekken voor de toekomst. Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar de 'normale' situatie. 

Preparatie

Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel kunnen optreden.

Preventie

Preventie is het nemen van concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden.

In samenwerking met District09.