RED-team

RED-teams worden ingezet bij interventies waar een ladderwagen ontoereikend is om slachtoffers die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden op een veilige manier te redden.

De teams moeten optreden op grote hoogte of diepte en besloten ruimtes. Interventies kunnen plaatsvinden op torens, in bouwputten, in silo's, enzovoort.

Omdat dergelijke interventies minder frequent zijn en het gebruik van touwen bij reddingen zeer technisch is, oefenen de RED-teams regelmatig om de kennis van technieken en materiaal op peil te houden. Er wordt zo veel mogelijk in realistische omstandigheden geoefend.

Momenteel bestaat het zonale RED-team uit een 70-tal leden in de posten Melle en Gavere. 

Andere pagina's onder Specialisatieteams

Duikteam

Brandweerduikers worden ingezet in allerlei situaties: het redden van mensen of dieren te water, het leveren van bijstand bij zoekacties van gerechtelijke diensten of het boven water halen van voertuigen.

IGS team

Bij een Incident met Gevaarlijke Stoffen wordt een IGS team ingezet. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we radiologische, biologische en chemische risico's.

In samenwerking met District09.