Specialisatieteams

Doorheen de jaren heeft de brandweer er heel wat taken bijgekregen. Dat komt onder andere omdat de maatschappij snel evolueert en er steeds meer risico's komen die een bijzonder aanpak vragen bij een incident.

Daarom oefenen verschillende brandweerlieden in onze zone naast hun basistaak van brandweerman nog een specialisatie uit. Die specialisaties worden zonaal georganiseerd.

De zone beschikt vandaag over 3 zonale teams:

  • Duikteam
  • RED-team
  • IGS team (Incident Gevaarlijke Stoffen)

Omdat de specialisatieteams overal in de zone kunnen worden ingezet is samenwerking heel belangrijk. Oefening en training staan daarom centraal.

Al het materieel dat deze teams nodig hebben om te kunnen interveniëren, wordt aangekocht door de zone.

Duikteam

Brandweerduikers worden ingezet in allerlei situaties: het redden van mensen of dieren te water, het leveren van bijstand bij zoekacties van gerechtelijke diensten of het boven water halen van voertuigen.

RED-team

RED-teams worden ingezet bij interventies waar een ladderwagen ontoereikend is om slachtoffers die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden op een veilige manier te redden.

IGS team

Bij een Incident met Gevaarlijke Stoffen wordt een IGS team ingezet. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we radiologische, biologische en chemische risico's.

Andere pagina's onder Over de brandweer

Context

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd beslist dat de brandweer hervormd moest worden.

Taken

De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met vuur, maar ze doet veel meer dan blussen alleen.

In samenwerking met District09.