Lijst zonecollege en zoneraad

Hier kan je de lijsten (agendapunten) raadplegen van het zonecollege en de zoneraad.

Andere pagina's onder Context

Directieteam

Het directieteam neemt organisatiebrede beslissingen. De leden vergaderen elke maand om de dagelijkse werking te verbeteren en grote projecten op te volgen. 

 

Zoneraad en zonecollege

Het bestuur van de zone bestaat uit de zoneraad en het zonecollege.

 

In samenwerking met District09.