Taken

De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met vuur, maar ze doet veel meer dan blussen alleen.

Op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid is ze actief.

De taken van de brandweer staan omschreven in 5 punten in de wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.

  1. Redden en bijstaan van personen en goederen  in bedreigende omstandigheden
  2. Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening
  3. Bestrijden van brand en ontploffing
  4. Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
  5. Leveren van logistieke ondersteuning

Die taken zijn terug te vinden in 5 schakels van de zogenaamde veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, uitvoering en nazorg.

Let op: niet alle klussen die de brandweer uitvoert, zijn gratis.  Wilt u vooraf weten wat een interventie van de brandweer u zou kosten, lees dan de folder 'Wij doen het graag en goed, maar niet altijd gratis'

of raadpleeg het retributiereglement.

 

 

 

 

Proactie

Proactie is de eerste schakel in de veiligheidsketen. Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid.

Preventie

Preventie is het nemen van concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden.

Preparatie

Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel kunnen optreden.

Uitvoering

Interventie is het daadwerkelijk optreden bij incidenten. Dit is voor de burger de meest bekende en zichtbare taak van de brandweer.

Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd om lessen te trekken voor de toekomst. Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar de 'normale' situatie. 

Andere pagina's onder Over de brandweer

Context

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd beslist dat de brandweer hervormd moest worden.

Specialisatieteams

Doorheen de jaren heeft de brandweer er heel wat taken bijgekregen.

In samenwerking met District09.