CO gevaar

Elk jaar eist CO vergiftiging mensenlevens. CO is een giftig geur- en reukloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals gas of hout en kolen.

De combinatie van een slecht onderhouden verwarmingstoestel en te weinig ventilatie kan leiden tot CO vergiftiging. CO is een stille moordenaar. Voor je het weet ben je bewusteloos.

Geef CO geen kans en volg onderstaande tips.

Herken de alarmsignalen

Om aardgas te kunnen verbranden, is zuurstof nodig. Bij te weinig zuurstof is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide (CO).

Een gele of oranje grote vlam in de CV ketel of het warmwatertoestel en condensatiedampen duiden op een tekort aan ventilatie.

Grijp in bij deze alarmsignalen.

Terug naar boven

Zorg voor een goede installatie en onderhoud van de CV ketel of het warmwatertoestel

Laat de installatie van een CV ketel of warmwatertoestel over aan een erkend installateur. Let er op dat CV ketels en warmwatertoestellen aangesloten worden op een schouw of een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.

Ook het onderhoud van deze toestellen is van belang. Laat je gastoestel minstens 2-jaarlijks door een erkend installateur controleren.

Een gereinigd en goed afgesteld toestel rendeert beter, gaat langer mee en levert minder schadelijke gassen.

Meer informatie vind je hier.

Terug naar boven

Onderhoud je schoorsteen

CO komt ook vrij bij het verbranden van hout of steenkoolbriketten in een haard of kachel. Onderhoud dus ook je schouw en laat deze één maal per jaar vegen.

Zo vermijd je niet alleen schouwbrand maar verlaag je ook het risico op CO vergiftiging.

Terug naar boven

Zorg voor goede verluchting

Elke kamer waar een bijzetverwarming brandt, moet goed worden verlucht. Slaap nooit in een kamer waar een warmwatertoestel of een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum. Deze verbruiken de zuurstof en geven de verbande gassen terug in de kamer af.

In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht. Tegenwoordig zijn er ook gesloten warmwatertoestellen op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof, zodat er geen CO gevormd wordt.

Terug naar boven

Plaats een koolmonoxidemelder

Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar.

Deze hangen in tegelstelling tot rookmelders niet aan het plafond, maar op ongeveer 1.5 meter boven de vloer.

Terug naar boven

Weet wat te doen bij CO vergiftiging

In geval van CO vergiftiging zet je ramen en deuren wijd open en schakel je het toestel uit. Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht.

Bel de hulpdiensten. Indien nodig, start de reanimatie.

Terug naar boven

In samenwerking met District09.