Schoorsteenbrand

Niets zo gezellig als een knetterend haardvuur op een koude winteravond.

Maar het is niet zonder gevaar, tenminste als je jouw schoorsteen niet regelmatig laat controleren of goed onderhoudt. Want dan hoopt roet zich op tot een teerachtige massa aan de schouwwanden. Hierdoor kan  brand ontstaan.

Volg daarom onderstaande tips en voorkom schoorsteenbrand.

Zorg voor een goed onderhoud

Goed onderhoud is belangrijk. Laat een erkend vakman jaarlijks je schoorsteen vegen en vraag een attest. Bij gas is dat tweejaarlijks.

Laat een vakman de schoorsteen ook controleren op  loszittende delen, scheuren en lekkages.

Ga na of je aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen; brandverzekeringen en lokale politiereglementen kunnen een onderhoud verplicht opleggen.

Terug naar boven

Zorg voor voldoende luchtstroom

Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Dit kan je doen door een trekkap te voorzien. Die kap zorgt ervoor dat de rookgassen uit de schouw worden getrokken.

Zorg er ook voor dat vogels zich niet kunnen nestelen in de schouw door middel van een kraaienkap.

Als je  schoorsteen verstopt geraakt, of niet genoeg trek krijgt, dan loop je kans op een koolstofmonoxidevergiftiging (CO).

Terug naar boven

Gebruik de juiste brandstof

Gebruik de juiste brandstof voor je kachel.

Verbrand dus geen afval in je kachel, maar enkel  de brandstoffen die toegelaten zijn zoals hout en kolen.

Stook alleen onbehandeld, droog en natuurlijk hout in de kachel.

Terug naar boven

Voorzie blusmiddelen

Zorg voor een emmer met zand naast de open haard om een eventuele brand te kunnen doven.

Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming met kans tot explosie.

Terug naar boven

Weet wat te doen bij een schouwbrand

Schouwbrand? Je herkent dit aan het loeiend geluid in het rookkanaal.

Doof snel het vuur in de haard met zand. Sluit direct hierna de schoorsteenklep en luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.

Bel de hulpdiensten.

Terug naar boven

In samenwerking met District09.