Uitvoering

Interventie is het daadwerkelijk optreden bij incidenten. Dit is voor de burger de meest bekende en zichtbare taak van de brandweer.

De brandweer snelt naar de plaats van een incident om mensen en dieren te redden, maar ook om de schade van een incident zo veel mogelijk te beperken. 

Hiervoor staan er 24/7 brandweermannen en -vrouwen klaar, beroeps en vrijwilligers. Onze zone beschikt over ongeveer 500 beroeps en 500 vrijwilligers om die continue beschikbaarheid te verzekeren.

Voorbeeld: de brandweer komt op de plaats van een auto-ongeval en bevrijdt geknelde personen uit een wagen.

Andere pagina's onder Taken

Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd om lessen te trekken voor de toekomst. Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar de 'normale' situatie. 

Preparatie

Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel kunnen optreden.

Preventie

Preventie is het nemen van concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden.

In samenwerking met District09.