Voorwaarden vrijwilliger

Vrijwillig brandweerman:

Om deel te nemen aan de selectieprocedure moet je een federaal geschiktheidsattest behalen. Dat kan bij elke provinciale brandweerschool. Het attest is onbeperkt geldig, alleen de sportproeven moeten elke 2 jaar vernieuwd worden. 

Voorwaarden bij inschrijving:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest (FGA)
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • Houder zijn van een rijbewijs B
 • Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige brandweermannen (m/v/x) tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden (Zelzate, Melle, Merelbeke, Gavere, Assenede, Deinze en Lochristi) zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van 6 minuten na de oproep.

Vrijwillig hulpverlener-ambulancier:

Hiervoor dien je niet te beschikken over een DGH-badge. De opleiding wordt door ons voorzien na aanwerving.

Voorwaarden bij inschrijving:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • houder zijn van een rijbewijs B
 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C (HSO) binnen de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel 
 • Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige hulpverleners-ambulanciers tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden (Zelzate, Melle, Merelbeke, Assenede en Deinze) zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van 5 minuten na de oproep.

In samenwerking met District09.